CENNIKMentalMEDIC

Wybierając naszą Poradnię otrzymasz fachową pomoc zaufanych i doświadczonych specjalistów, a także poczucie bezpieczeństwa i komfort opieki.

Wizyty lekarskie:

# Nazwa usługi Szczegóły

Cena

Gliwice

Cena

Bielsko-Biała

1 Psychiatryczna dla dorosłych 18+

– pierwszorazowa/diagnostyczna, po przerwie powyżej 12 miesięcy

– druga i kolejna

220 zł

150 zł

250 zł

180 zł

2 Wydanie zaświadczenia lekarskiego poza wizytą lekarską

(wymagające dodatkowego czasu na opracowanie)

150 – 170 zł 150 – 170 zł
3 Specjalista neurolog   170 zł 150 zł
4 Wizyta domowa psychiatryczna

(cena zależna od miejsca zamieszkania Pacjenta)

400 – 500 zł

400 – 500 zł

5 Wizyta u psychologa

Diagnostyczna, terapeutyczna

Terapia par – sesja terapeutyczna

120 zł

180 zł

120 zł

180 zł

6 Wizyta u psychologa Dzieci i Młodzieży   120 zł 120 zł
7 Wizyta domowa psychologa   300 zł 300 zł

Badanie psychologiczne:

# Nazwa usługi Szczegóły Cena
1

Test Wechsler’a / Ravena

 

260 zł

2

Test MMPI

  260 zł
3

Inne badania

  do ustalenia osobiście

Cena badania obejmuje wykonanie, opracowanie wyników i wydanie ich na piśmie.

Pozostałe:

# Nazwa usługi Szczegóły Cena
1

Kserokopia

kserokopia potwierdzonej 1 strony dokumentacji medycznej

0,30 zł

2

Wizyta recepturowa

recepta jest wydawana Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, bez przeprowadzenia osobistego badania zgodnie z zaleceniami

170 zł
3

Wezwanie do zapłaty

koszt wizyty + koszt obsługi administracyjnej 80 zł + koszt przesyłki (wg aktualnie obowiązujących stawek pocztowych)