CENNIKMentalMEDIC

Wybierając naszą Poradnię otrzymasz fachową pomoc zaufanych i doświadczonych specjalistów, a także poczucie bezpieczeństwa i komfort opieki.

Wizyty lekarskie:

# Nazwa usługi Szczegóły

Cena

Gliwice

Cena

Bielsko-Biała

1 Psychiatryczna dla dorosłych 18+

– pierwszorazowa

 

– druga i kolejna

230 zł

 

170 zł

300 zł

 

210 zł

2 Wydanie zaświadczenia lekarskiego poza wizytą lekarską

(wymagające dodatkowego czasu na opracowanie)

170 zł 170 zł
3 Specjalista neurolog   200 zł —-
4 Wizyta u psychologa

Diagnostyczna

 

terapeutyczna

(dla kontynuujących terapię)

 

Terapia par – sesja terapeutyczna

150 zł

 

140 zł

130 zł

 

200 zł

—-

 

—-

—-

 

—-

5 Aktualizacja skierowania do szpitala, na badania diagnostyczne, itp 50 zł 50 zł

Pozostałe:

# Nazwa usługi Szczegóły

Cena

Gliwice

Cena

Bielsko-Biała

1

Kserokopia

kserokopia potwierdzonej 1 strony dokumentacji medycznej

0,30 zł

0,30 zł

2

Wizyta recepturowa

recepta jest wydawana Pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej, bez przeprowadzenia osobistego badania zgodnie z zaleceniami

170 zł 210 zł
3

Wezwanie do zapłaty

koszt wizyty + koszt obsługi administracyjnej 80 zł + koszt przesyłki (wg aktualnie obowiązujących stawek pocztowych) —- —-