Nie zapomnij o…

Na wizytę należy zgłosić się z:

  • dokumentem tożsamości ze zdjęciem,
  • potwierdzeniem ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ lub Europejska Karta Ubezpieczenia – niezbędne do wystawiania recept na leki refundowane),
  • posiadanymi dokumentami medycznymi (karty informacyjne leczenia szpitalnego, senatoryjnego, wyniki badań, w przypadku dzieci i młodzieży świadectwa szkolne, opinie psychologiczne i pedagogiczne będące w posiadaniu),
  • dzieci i młodzież do lat 18 na wizytę zgłaszają się w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego,
  • posiadanym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • posiadaną decyzją o świadczeniach rentowych lub rehabilitacyjnych.
  • w razie potrzeby otrzymania faktury proszę zgłosić tę informacje przed wizytą – w innym przypadku nie będzie możliwości otrzymania faktury

Zapraszamy Państwa do kontaktu. Wybierając naszą Poradnię otrzymasz fachową pomoc zaufanych i doświadczonych specjalistów, a także poczucie bezpieczeństwa i komfort opieki.